Využite zložené úročenie vo svoj prospech

Čo je to zložený úrok? A ako pracuje?
Albert Einstein sa o zloženom úroku vyjadril ako o 8. dive sveta.

Ide o úroky z úrokov. Pre ľahšie vysvetlenie je výborným príkladom snehová guľa: Na začiatku je guľa malých rozmerov (jednorazový vklad tzv. istina) a každým otočením tejto gule (rok), guľa rastie (ku prvotnému vkladu pribúdajú úroky). Čím je väčšia (počiatočný vklad + úroky), tým viac snehu na seba naberá (ďalšie a ešte väčšie úroky, ktoré sa pripočítajú k vkladu a predošlým úrokom).


Príklad:
Aká bude hodnota 1.000 Eur s ročným zhodnotením 6% v časovom horizonte 10 rokov?

Riešenie:
hodnota účtu na konci 1. roku = 1.000 Eur + 6% z 1.000 Eur = 1.000 + 60 = 1.060 Eur
hodnota účtu na konci 2. roku = 1.060 Eur + 6% z 1.060 Eur = 1.060 + 63,60 = 1.123,60 Eur
hodnota účtu na konci 3. roku = 1.123,60 Eur + 6% z 1.123,60 = 1.123,60 + 67,40 = 1.191 Eur
.
.
hodnota účtu na konci 10. roku = 1.790,84 Eur

V uvedenom príklade vidieť, že pôvodný jednorazový vklad 1.000 Eur vďaka zloženému úročeniu dosiahol v 10. roku hodnotu 1.790,84 Eur, čiže výnos z investície je 790,84 Eur.

Ak by bol vklad úročený iba jednoduchým úrokom, tak výnos by bol 600 Eur (pretože každý rok by pribudlo rovnako - len 60 Eur). Na prvý pohľad nejde o veľký rozdiel medzi zloženým a jednoduchým úročením. Ak by sme však takto pokračovali v časovom horizonte s koncom v 15., 20., 25., prípadne 30. roku, rozdiel by bol veľký.

ROK

Hodnota účtu
ZLOŽENÉ ÚROČENIE 

Hodnota účtu
JEDNODUCHÉ ÚROČENIE

15. 2.396 Eur 1.900 Eur
20. 3.207 Eur 2.200 Eur
25. 4.291 Eur 2.500 Eur
30 5.743 Eur 2.800 Eur

TABUĽKA: Porovnanie výnosov v čase s využitím jednoduchého a zloženého úročenia s úvodným jednorazovým vkladom 1.000 Eur.

Toľko k porovnaniu zloženého a jednoduchého úročenia.

Vráťme sa k zloženému úročeniu. Na finálnu hodnotu má vplyv: výška vkladu (istina), úroková sadzba a čas (investičný horizont). Pojem úroková sadzba sa väčšine ľudí spája s úverovými produktmi, a teda so zaplatením väčšieho množstva peňazí, ako si klient požičal. V tomto prípade však úroková sadzba pracuje pre nás a zabezpečí nám opačný efekt, t.j. vyberieme viacej peňazí ako sme zainvestovali na začiatku.

Otázkou už zostáva iba výber finančnej inštitúcie a produktu*, ktorý dosahuje výkon na úrovni napríklad spomínaných 6%.
Myslíte si, že riešením je banka? Zrejme si práve v duchu správne odpovedáte, že nie je. Najmä, ak je momentálne zhodnotenie vkladov v banke na úrovni 0%, prípadne za splnenia špecifických podmienok o pár desatín vyšší. Sú však aj banky, ktoré si budú brať peniaze od klienta za to, že drží vysokú hotovosť na účte - ide o záporný úrok z vkladu.
*Poznámka: Cieľom nie je hľadať najlepší produkt, ale mať stanovenú stratégiu vo vlastných financiách.

Tak prečo drvivá väčšina Slovákov a firiem drží svoje úspory/rezervy práve na účtoch v banke? Konkrétne ide o čiastku cca 84 mld. Eur, čo predstavuje až 71% z celého finančného trhu SR*. Z toho domácnosti tvoria vklady v hodnote 39 mld. Eur. Ak k nim pripočítame peniaze "z pod vankúša", ide o čiastku, z ktorej vedia úroky vygenerovať veľmi zaujímavé hodnoty. Samozrejme za predpokladu efektívnej práce s nimi, čo znamená, že ich vyberieme z banky a umiestníme na trhu efektívnejšie než do banky alebo "do ponožky". Na druhej strane treba podotknúť, že je správne mať časť peňazí (hodnota 3-6 mesačných výdavkov) ako okamžitú rezervu.
*Zdroj: NBS - Analýza Slovenského finančného sektora a jej príloha

A ako ste na tom Vy? Nechávate pracovať svoje peniaze pre seba, alebo ich nechávate "ležať" na bežnom účte, kde nie len že nezarábajú, ale dokonca aj strácajú hodnotu v dôsledku inflácie?

V tomto príspevku bol popísaný najmä efekt zloženého úroku jednorazovej investície a pohľad na alokáciu (umiestnenie) väčšiny peňazí domácností. Nemenej zaujímavý je efekt pravidelnej investície v dlhšom časovom horizonte. O tom však viac v ďalšom príspevku.