Ako sa správať na kapitálovom trhu v čase výrazných poklesov??

  Aktuálna situácia v súvislosti s pandémiou spôsobenou vírusom má dopad aj na kapitálové trhy.
 
V posledných dňoch trhy zaznamenali výrazné poklesy, nie je to však dôvod na paniku. Treba zachovať pokoj a správať sa racionálne.
Pokiaľ už svoju pravidelnú investíciu máte "rozbehnutú", treba sa držať investičného horizontu, ktorý ste si na začiatku zadefinovali. V prípade, že váš investičný horizont končí v blízkej dobe, mali by ste už mať svoju investíciu relatívne ochránenú na základe skonzervatívňovania. Ak sa tak nestalo, za uváženie stojí možnosť predĺženia investičného obdobia, buď pokračovaním investovania, alebo len čakaním na zotavenie trhov.
 
Vo všeobecnosti platí, že obdobie poklesu trhov, prípadne aj následnej recesie, je výhodné pre tých, ktorý nakupujú (investujú) a nevyhodní pre tých ktorí predávajú (zbavujú sa investície). Preto, ak premýšlate nad zhodnocovaním svojich financií prostredníctvom kapitálového trhu, obdobie poklesu  túto možnosť ponúka. Vhodnou alternatívou je pravidelné investovanie do podielových fondov, a to z dôvodu priemerovania ceny a riedenia rizika.
JEDNODUCHÉ VYSVETLENIE PRAVIDELNÉHO INVESTOVANIA
Z každej investície sa nakúpi nejaké množstvo podielových jednotiek. Množstvo jednotiek, ktoré sa z investície nakúpia, závisí od aktuálnej hodnoty podielovej jednotky. Čiže, aj napriek tomu, že každý mesiac je investovaná rovnaká suma, nakúpi sa iné množstvo jednotiek. Aktuálnu hodnotu účtu tvorí súčet podielových jednotiek vynásobených ich aktuálnou hodnotou.
 
PRÍKLAD
Na názornom príklade vysvetlím princíp pravidelného investovania a dopad klesajúcich trhov na budúcu hodnotu:
- v príklade je použitá pravidelná (mesačná) investícia 100 eur
 
Pre jednoduchosť povedzme, že v decembri, keď sa ešte trhom darilo stála 1 podielová jednotka 1 euro => za 100 eur investor nakúpi 100 podielových jednotiek.
V situácii, keď trhy "padajú", napríklad ako v súčasnej situácii, počítajme, že je hodnota 1 podielovej jednotky iba 0,80 eura. Na hodnote účtu sa to prejaví tak, že klesne.  ALE za 100 eur je v tomto období možné kúpiť 125 podielových jednotiek.  Vzhľadom na dlhodobý charakter investície, nie je dôležitá aktuálna hodnota účtu, skôr to, koľko podielových jednotiek bude naakumulovaných za celé obdobie.
 
V čase, keď sa trhy stabilizujú a následne prejdú opäť do rastu, bude rásť aj hodnota podielovej jednotky (tým pádom aj hodnota účtu). Čiže, ak bude cena 2 eura za podielovú jednotku (to je extrémny skok, ale pre lepšiu ilustráciu) => kúpim za 100 eur iba 50 podielových jednotiek.
 
Ako bolo už vyššie spomenuté: hodnota účtu je tvorená množstvom jednotiek vynásobených aktuálnou hodnotou. Ak beriem do úvahy tento príklad a iba tieto tri hodnoty, výsledok by bol nasledovný:
(100 podielových jednotiek + 125 podielových jednotiek + 50 podielových jednotiek) x 2 eurá za každú podielovú jednotku = 275 podielových jednotiek x 2 eurá = 550 eur; pričom som vložil 3 x 100 eur. Čiže vďaka poklesu sa zhodnotilo 300 eur na 550 Eur. Výpočet (hodnota výberu 550 eur ) mínus 300 eur (vklad resp. investícia) = výnos 250 eur.
Toto je princíp pravidelného investovania. Dochádza k "riedeniu ceny a rizika". 
 
Z príkladu vyplýva
-> pokles na kapitálovom trhu je normálny jav a má pozitívny vplyv na budúcu hodnotu investície. Platí to za predpokladu dostatočnej disciplíny, dodržania nastaveného investičného horizontu a nevyberania peňazí v čase poklesu;
-> v prípade existujúcej pravidelnej investície treba pokračovať ďalej v pravidelnom vklade tak, ako doteraz;
-> tí, ktorí majú voľné prebytky a zároveň zvládajú emóciu z klesajúcej hodnoty účtu, majú možnosť využiť aktuálny stav ako príležitosť a môžu zdvojnásobiť svoju aktuálnu investíciu. Pretože už len to, že sa časom dostanú trhy "do normálu" spôsobí zhodnotenie týchto vkladov;
-> tí, ktorí doposiaľ nevytvárajú pre seba žiadnu dlhodobú rezervu, majú momentálne najvhodnejší čas začať;
-> pravidelné investovanie eliminuje potrebu "striehnúť na najvhodnejší okamih", ako je to v prípade jednorazovej investície.
 
Upozornenie
V texte je opísané pravidelné investovanie so zohľadnením poklesov na trhu. Napriek tomu, že ide o zhrnutie všeobecne platných princípov, ide o osobné vyjadrenie nadobudnutých poznatkov a skúseností. Text nie je zárukou správneho investičného rozhodnutia, má len informatívny charakter. V prípade neprofesionálneho klienta je pred korektným odporúčaním vždy nevyhnutné vypracovať finančnú analýzu a zohľadniť aj ďalšie faktory ako sú individuálna finančná situácia klienta, vzťah k riziku, investičný horizont, skúsenosť s investičnými produktmi, výber investičného nástroja,... .