Preverte si vaše vedomosti z finančného trhu


1. Do II. piliera môžem vstúpiť:

2. Náklady spojené s úverom sú vyjadrené:

3. Konkrétnu poisťovňu si vyberám na základe:

4. Inflácia znamená:

5. Zhodnotenie úspor nad mieru inflácie je najlepšie:

6. Finančná sloboda vyjadruje stav keď:

7. Z hľadiska investovania je v čase ekonomickej krízy najefektívnejšie:

8. Význam životného - rizikového poistenia je:

9. Základom finančného plánu je:

10. O môj dôchodok sa postará:

Ruku na srdce, Svoje finančné rozhodnutia robím na základe: (Nehodnotená otázka)